Tartu Universitet Delta Centrum

I början av året 2020 Ehitustrust AS byggt klart Tartu Universitet Delta Centrum, som bestå av skol- och vetenskap byggnad och affärsverksamhets hus.
Seicom OÜ tillverkade och installerade aluminium fasad och fönster(48 dB Rw+ Ctr) till affärsverksamhets hus och aluminium  fasad till galleri mellan de två byggnad.