Tähepargi hem

Tähepargi, som ligger det gröna området i Tartu centrum, byggdes bostadshus 2019. SeiCom OÜ hade där samarbete med bygg-företaget Merko Ehitus AS. Dit installerades i båda byggnads-etapper tysk modell träfönster med extra bra värmeisolation.