Kontorshus på adressen Metalli 5

Sommaren 2019 byggdes i Kristiine ett blickfångare kontorshus på Metalli gatan 5. Marpi Ehitus OÜ var huvudentreprenör.
SeiCom OÜ tillverkade och installerade fasad, fönster och dörrar av aluminium.