Fastighetskomplex på Kapsa 8

I år 2020 på initiativet unga hushåll byggt, för sina egna behöv, ett små fastighetskomplex på Kapsa 8, vid stranden Emajõgi älven. En växande, anseende område, som kallas Supilinn( Soppaby) i Tartu.
Samarbete med Aliron OÜ installerade Seicom OÜ dit särskilt varmt våra Premium trä fönster.