Hotell Lydias aluminiumfönster och -fasad

Det nya hotellet är beläget i Tartus gamla stad, bakom Rådhustorget. Ritningar upprättades efter arkitekttävlingens vinnarbidrag VAHVEL. Byggnaden har planerats utifrån dess rika historiska sammanhang.
Hotell Lydias aluminiumfönster och avancerade aluminiumfasad tillverkades för byggnaden av SeiCom 2016.